New Content Title

Kvalitet A2 / AISI 304 / JUS 4580

Kvalitet A4 / AISI 316 / JUS 4574

 

Sav vijlčani materijal u kvalitetu A2

dostavljamo do kupca

brzom poštom ,odmah sa lagera.

 

Vijčani materijal u kvalitetu A4

isključivo se nabavlja i isporučuje

po narudžbini

 

 

  DIN JUS OPIS

  

933 M.B1.053

Vijak sa šestougaonom glavom

integralnim milimetrarskim navojem

0d M3 do M20

   

 931 M.B1.051

Vijak sa šestougaonom glavom

parcijalnim milimetarskim navojem

od M3 do M20

   

 

912

 

M.B1.120

Vijak sa cilindričnom imbus glavom

milimetarski navoj

od M3 do M24

   

7991

M.B1.126

Vijak sa upuštenom imbus glavom

milimetarski navoj

od M3 do M20

   

 

963

 

M.B1.130

Vijak sa upuštenom glavom

urez za ravan odvijač

milimetarski navoj od M2 do M10

  

964

M.B1.140

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za ravan odvijač

milimetarski navoj od M2 do M10

  

DIN 965

M.B1.136

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

milimetarski navoj od M2 do M8

  

966

M.B1.144

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

milimetarski navoj od M2 do M8

   

7985

M.B1.118

Vijak sa cilindričnom glavom

urez za krstatsti odvijač

milimertarski navoj od M2 do M8

   

84

M.B1.100

Vijak sa ravnom glavom

urez za zavan odvijač

milimetarski navoj od M2 doM8

   

7981

M.B1.466

Vijak sa ravnom glavom

urez za krstatsti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

   

7982

M.B1.465

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

   

7983

M.B1.467

Vijak sa sočivastom upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za lim od 2,2 do 6,3

  

Vijak za tvrdo drvo

M.B1.515

Vijak sa upuštenom glavom

urez za krstasti odvijač

navoj za drvo

  

603

M.B1.171

Torban vijak sa sočivastom glavom

milimetarski navoj od M5 do M12

   975  

Navojna šipka dužine 1 m

milimetarski navoj od M3 do M33

   7976 M.B1.455

Vijak sa šestougaonom glavom

 navoj za lim

    913 M.B1.270

Vijak sa milimetarskim navojem

prihvat za imbus ključ

   914 M.B1.271

Vijak sa milimetarskim navojem

 prihvat za imbus ključ

    571 M.B1.500

Vijak sa šestougaonom glavom

 navoj za drvo

  934  M.B1.601 Navrtka šetougaona standard
   985 M.B1.623

Navrtka šestougaona sigurnosna

saosiguravajućim pvc prstenom

   1587  M.B1.611 Navrtka šestougaona zatvorena
  315   Navrtka leptir
   125 M.B2.011 Podloška ravna
    127 M.B2010 Podloška elastična
   9021 M.B2.014 Podloška široka
  6798  M.B2.151 Podloška zvezdasta
  7337    Pop nitna
   471    
   472