KATALOG

Impeler za Yamahu

Impeler za Yamahu

Cef
Impeler za Yamahu
Šifra artikla Naziv artikla MP cena Poruči
X
Poruči

A – UNUTRAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI PREČNIK KARDANA
B – SPOLjAŠNjI PREČNIK IMPELERA ILI UNUTRAŠNjI PREČNIK VODENE PUMPE
C – VISINA IMPELERA

  Model Motora Vrsta motora   A B C
  F4 A Četvorotaktni   11.00 40.00 12.60
  F6 / F8 Četvorotaktni   11.70 52.80 14.00
  F9.9A / F9.9B Četvorotaktni   13.00 40.00 22.00
  F9 / F9.9 / F15 Četvorotaktni   12.85 53.00 14.00
  F20 / F25 Četvorotaktni   16.10 51.00 19.00
  F40 / F50 / F60 Četvorotaktni   18.05 51.80 19.05
  F80 / F100 Četvorotaktni   20.00 58.20 34.70
  F115 / F150 / F200 / F225 Četvorotaktni   22.45 89.00 31.00
  2A / 2B / 2C Dvotaktni   11.15 47.50 13.70
  3A Dvotaktni   9.90 36.00 14.50
  4A / 5C Dvotaktni   11.00 40.00 12.60
  6A / 8 Dvotaktni   14.00 40.00 22.00
  6C / 6D / 8C Dvotaktni   11.90 40.00 18.00
  9.9D / 15D Dvotaktni   13.00 40.00 22.00
  9.9F / 15F Dvotaktni   12.85 53.00 14.00
  20D / 25N Dvotaktni   14.10 51.00 19.00
  20C / 25D / 28A Dvotaktni   16.15 69.50 12.80
  25J / 25Q / 30D / 40H / 50D Dvotaktni   16.10 51.00 19.00
  25B / 60 / 70 Dvotaktni   18.05 51.80 19.05
  40Q / 40D Dvotaktni   16.04 69.80 22.10
  75 / 80 / 90A Dvotaktni   20.01 58.00 30.00
  115/130/140/150/175/200/225/250/300 Dvotaktni   22.45 89.00 31.00
";

petShop narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.